foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
ucentras@ugdymas.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasAdventas susikaupimo ir rimties metas, o tai kartu ir džiugus laukimas, kuomet norisi papuošti ne tik eglutes bet ir širdis, tai laikas kai mintyse dėliojasi padėkos žodžiai tiems žmonėms, kurie atvėrė širdis ir namų duris tėvų globos netekusiems vaikams.

2018-12-20 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre šurmuliavo gausiai susirinkę Utenos rajono globėjai, socialiniai globėjai, globotiniai vakaronėje, „Iš širdies į širdį‘‘. Renginyje sklandė dėkingumas, pagarba, šiluma, o muzikinė programa vakarą papuošė Kalėdine dvasia.

Susirinkusiuosius sveikino atestuotos socialinės darbuotojos pagal GIMK mokymų programą, globos koordinatoriai. Šventinėje vakaronėje netrūko ir vaišių, kurios gausiai papuošė stalus. Šventinė baigėsi, tačiau buvimas kartu dar ilgai pasiliks mumyse.

Socialinė darbuotoja atestuota pagal GIMK mokymų programą 

Daiva Beikuvienė

 Copyright © 2019 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.