foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
ucentras@ugdymas.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras2017-07-27 atestuotos socialinės darbuotojos pagal GIMK mokymų programą sukvietė Utenos rajono globėjus į „Pirmos pagalbos mokymus‘‘. Mokymus vedė Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Dalia Vanagienė. Šio užsiėmimo metu globėjai buvo mokomi kaip suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, įvykus nelaimingam atsitikimui ar staiga praradusiam sąmonę, kaip elgtis springimo, nudegimo, ar skendimo atvejais. Pasak specialistės, gebėti suteikti pirmąją pagalbą ar laiku iškviesti greitąją pagalbą yra kiekvieno žmogaus pareiga, todėl šias žinias būtina gilinti nuolat. Ypač svarbios pirmosios pagalbos žinios yra tėvams, globėjams – jie turi ne tik patys mokėti elgtis įvairiose situacijose, bet ir perduoti teisingus įgūdžius vaikams.
Utenos rajono globėjai taip pat buvo supažindinti su socialinio globėjo veikla Utenos rajone: socialinio globėjo pareigomis ir teisėmis, socialinio globėjo finansavimo tvarka ir kt. Buvo trumpai pristatytos nuo rugpjūčio 1 d. naujai startuojančios „Kompleksinės paslaugos šeimai‘‘ Utenos rajone. Tai „Vieno langelio“ principu šeimoms ir jų vaikams bus sudarytos galimybės gauti informaciją, konsultacijas, psichosocialinę pagalbą, tėvystės įgūdžių mokymus, vaikų priežiūros paslaugas ir kt. paslaugas. Norintys tapti socialiniais globėjais ar susipažinti su teikiamomis paslaugomis gali kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą adresu: Vaižganto g. 50-1, Utena.

Socialinė darbuotoja atestuota pagal GIMK mokymų programą Daiva Beikuvienė

 

ESFIVP I 1savivaldybeNuo 2017 m. rugpjūčio 1 dienos Utenos rajone pradedamas įgyvendinti  Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-08-0003 „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“, kurio tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų tinklą šeimai Utenos rajone, sudaryti sąlygas projekte dalyvaujančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Utenos rajono savivaldybės administracija jį įgyvendina kartu su partneriais: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centru (atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkciją) ir Utenos apskrities vyrų krizių centru.

„Vieno langelio“ principu bus sudarytos galimybės gauti informaciją, konsultacijas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“, psichosocialinę pagalbą, tėvystės įgūdžių mokymus, vaikų priežiūros paslaugas, pavėžėjimo paslaugas Utenos apskrities vyrų krizių centre. Socialinių paslaugų naudą gaus projekto tikslinė grupė – šeimos. Planuojama, kad paslaugomis pasinaudos 286 asmenys (šeimų nariai). Paslaugos bus teikiamos šeimoms, kurios pačios kreipsis dėl pagalbos, taip pat bus siūlomos sunkumus patiriančioms šeimoms, atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Vaiko teisių apsaugos skyriaus ar Utenos pedagoginės psichologinės tarnybos pateiktą informaciją.

Visomis teikiamomis paslaugomis šeimos, gyvenančios Utenos rajone, gali naudotis nemokamai.

Paslaugos teikiamos Bendruomeniniuose šeimos namuose, adresu: Vaižganto g. 50 – 1, Utena, taip pat Utenos rajono seniūnijose išvažiuojamųjų susitikimų metu.

            Kontaktai:

            socialinis darbuotojas – koordinatorius: tel.  +370 646 57716;

            socialinis darbuotojas: tel. +370 607 92006;

            psichologas: tel. +370 629 63036.

 

Birželio 26-30 dienomis Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniai atostogavo Degesoje, Bikėnų km., Zarasų raj.
Net ir kasdien lyjantis lietus, praūžusi audra neužtemdė geros stovyklautojų nuotaikos, o kaip tik sustiprino vaikų tarpusavio santykius, naujų patirčių vaikai įgavo organizuojant stovyklos krikštynas. Renginio metu vaikai sustiprino savo ištvermę, mokėsi pasitikėti kitu, įveikė baimes.
Orientacinės varžybos išmokė stovyklautojus būti atidesniais, stiprino bendradarbiavimo įgūdžius, mokėsi tinkami spręsti kilusius konfliktus.
Grupinėse veiklose mokėmės labiau pažinti save, atrasti savo stipriąsias puses. Šie užsiėmimai padėjo vaikams kelti savo savivertę, sustiprino jų pasitikėjimą savimi.
Po stovyklos vaikai namo vyko šlapi,pavargę, bet pilni gerų emocijų ir su naujomis svajonėmis.

Socialinė  pedagogė Aida Zlataravičienė

2017-06-24 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniai kartu su socialine darbuotoja, atestuota pagal GIMK mokymų programą, vyko į Utenos rajono šeimynų šventę. Šventė vyko Eugenijaus ir Jūratės Keraminų sodyboje.
Susibūrime dalyvavo: Utenos rajono savivaldybės administracijos VTAS specialistas B. Varnas, Šv. Teresės šeimynos vaikai, Nijolės Kulikauskienės šeimynos vaikai, Nijolės Bernotienės „Savi nameliai” šeimynos vaikai, bei Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniai. Suaugusieji ir vaikai turiningai leido laiką. Vaikai šurmuliavo tarpusavyje, jodinėjo poniais, važinėjosi mašinytėmis, dviratukais, suposi ant sūpynių, šokinėjo ant batuto, žaidė tinklinį, krepšinį, pasivaikščiojo po netoliese esantį mišką. O kokia gi šventė be skanėstų: tortų, pyragų, saldainių, įvairių sumuštinių. Vaišės buvo saldžios, skanios.
Centro globotiniai šventę užbaigė apsilankydami prie Krokulės šaltinio, kuris nuo seno garsėja savo stebuklingomis savybėmis ir yra gausiai lankomas.

Socialine darbuotoja, atestuota pagal GIMK mokymų programą Grita BernotienėCopyright © 2017 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.